Privacyverklaring ZilteBries Coaching

ZilteBries Coaching verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

ZilteBries Coaching hecht waarde aan het vertrouwen van jou als cliënt of cursist en gaat zorgvuldig om met de bescherming van jouw gegevens. De toegang tot opgeslagen gegevens is beveiligd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die bij ZilteBries Coaching kunnen worden opgeslagen of verwerkt.

  • Contactgegevens: Voor- en achternaam, telefoonnummer, E-mailadres, bankrekeningnummer.
  • Bijzondere persoonsgegevens: eventuele blessures en of medicijngebruik.

ZilteBries Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen voor het maken van reserveringen en afspraken.
  • Als aandachtpunt mbt de gezondheid.
  • ZilteBries Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

ZilteBries Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, met een maximum bewaartermijn van 7 jaar.

ZilteBries Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZilteBries Coaching. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ziltebries.nl 

Getagd met , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.